O 120917 116873

Jawor leży w południowo-zachodniej Polsce w województwie dolnośląskim przy drodze krajowej nr 3 i w pobliżu autostrady A-4. Położenie geograficzne miasta wyznaczają współrzędne 16°11' E i 51°03' N. Miasto położone jest na Nizinie Śląsko-Łużyckiej nad rzeką Nysą Szaloną, prawobrzeżnym dopływem Kaczawy, która przepływa przez lekko falistą równinę Jawora należącą do makroregionu Wysoczyzny Chojnowskiej. O 120917 116872
Ogranicza ją od strony południowej Pogórze Kaczawskie, a od południowo-wschodniej Wzgórza Strzegomskie. Najwyższym punktem wysokościowym leżącym 203.7 m. n.p.m. jest plac przy kościele św.Marcina,najniższy znajduje się nad Nysą Szaloną w pn.-zach. części miasta.
Długość granic administracyjnych Jawora wynosi 23 km. Rozciągłość z południa na północ to 7 km, ze wschodu na zachód - 6 km. Powierzchnia miasta obejmuje 18,8 km2. Jawor liczy obecnie około 24 tys. mieszkańców. Współczesna rzeźba terenu miasta i okolic kryje skomplikowaną budowę geologiczną podłoża, którego dzieje sięgają 400 milionów lat. Pod względem geologicznym obszar ten należy do prasudetów zwanych Blokiem Przedsudeckim. Od południowego wschodu widoczne są granitowe wzgórza masywu strzegomskiego.